Klientská zónaSeznam.cz

Cílení

Svou reklamu můžete cílit podle toho, KDE SE ČLOVĚK POHYBUJE:

  • Na lokalitu, odkud se připojuje
  • Na operační systém, který používá
  • Na zařízení, ve kterém brouzdá

a především podle toho, JAKÝ ČLOVĚK JE a CO HO ZAJÍMÁ (behaviorální cílení):

  • Podle pohlaví
  • Podle oblastí zájmů
  • Podle věku

Výhody cílené reklamy

  • garance zobrazení zakoupeného počtu impresí (zobrazení reklamy),
  • předem známé celkové náklady na realizaci kampaně,
  • možnost předpovědět, kolik lidí reklamu v daném období uvidí.